Historik

Tyresö Väntjänst är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen har funnits sedan 1992 och har idag drygt 100 aktiva volontärer samt en anställd samordnare.

Volontärerna är verksamma i många olika aktiviteter, bland annat rullstolspromenader, hembesök, fixarservice, trygghetsringning samt gruppverksamheter på kommunens äldreboenden. Tyresö Väntjänst är ett komplement till samhällets insatser för äldre i behov av socialt stöd i vardagen. 

I styrelsen finns fn representanter från PRO, SPF, Röda Korset och Tyresö Församling.  Föreningens verksamhet finansieras främst genom föreningsstöd från Tyresö kommun.