Styrelse

Tyresö Väntjänst är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. I styrelsen finns representanter från PRO, SPF, Röda Korset samt Tyresö församling. En anställd samordnare sköter administrationen av verksamheten.

Marja Palmer, ordförande och representant för Röda Korset  


Vice ordförande                                                  Eva Annerbäck Blomster

Sekreterare                                                           Ninni Berndtson

Kassör                                                                       Leif Olsson

Representant för PRO                                      Kerstin Jansson

Representant för SPF                                       Monica Löfgren

Ledamot                                                                   Rosalie Frank

Ledamot                                                                   Gunilla Blixt

                                         

Suppleant, repr. Tyresö Församling        Charlotta Lindholm  
Suppleant                                                                Camilla Sellergren