Trygghetsringning

Väntjänstens Trygghetsringning är ett komplement till kommunens säkerhetsåtgärder för äldre. Den startade år 2013 genom ett samarbete mellan Väntjänsten, SPF och PRO. Kommunens hemtjänst upplåter del av sina lokaler  till verksamheten. Tyresö kommun ger ekonomiskt stöd till omkostnaderna.
 

Hur går det till?

Trygghetsringningen innebär att du som har anmält dig dit ringer varje morgon före kl. 12 till en telefonsvarare och säger ditt namn och telefonnummer. Telefonen lyssnas av efter kl 12, av frivilliga krafter, varje dag året om.
Skulle en anmäld deltagare inte ha hörts av, ringer vi upp den personen. Om ingen svarar meddelar vi någon av de kontaktpersoner vi fått namn och telefonnummer till.

Det kostar ingenting att vara med i Trygghetsringningen utöver kostnaderna för sitt eget samtal. Det är en ren telefonservice, vi förvarar inga nycklar och gör inga hembesök.
 

Vart vänder jag mig?

Kontoret är öppet helgfri mån-fre kl. 08.00-16.30
Välkommen att ringa på telefon 072-858 67 70

Det går även bra att kontakta någon i styrgruppen för Trygghetsringningen på tel/mail:

Germa Miltenburg     
Tel: 08-770 20 69, 070-430 85 68                
Mail: g_miltenburg@hotmail.com
 
Helena Walldow       
Tel: 08-712 84 01, 070-344 70 31                                            
Mail: h.walldow@live.se